Revolver Magazine - Harry de Jong

March 2009 

Album review – I Won’t Go Home ’Til Morning (English translation follows Nederlands original). “Straalt zoveel warmte vanaf dat je er even stil van wordt.” (Projects so much warmth that it makes you go quiet for a spell.)

Sarah_McQuaid_Revolver

Sarah McQuaid
I Won’t Go Home ’Til Morning
(English translation appears below Nederlands original)
(3 stars)

Het lijkt wel of oorsponkelijke folk uit het Amerikaanse Appalachen-gebergte helemaal ‘hot’ is, want na Diana Jones en onze eigen Inlaw Sisters laat ook Sarah McQuaid zich op haar nieuwe album door deze streek inspireren. Daar heeft ze trouwens een goede reden voor: ze groeide op in deze kale heuvels [sorry, I’m afraid it was actually Chicago –S.McQ.] en leerde als jong meisje van haar moeder de lokale volksdeuntjes. Ma overleed enkele jaren geleden en McQuaid houdt met traditionals als Shady Grove, Wondrous Love en In The Pines de nagedachtenis aan haar in ere. En dat doet ze op gepast ingetogen wijze, met spaarzame begleiding van bas, viool en haar eigen akoestische gitaar. Overigens gaat het hier niet alleen om in de volksmond ontstane liedjes, met Only An Emotion brengt de al jaren in Ierland [England! –S.McQ.] wonende McQuaid halverwege de plaat een zelfgeschreven groet aan haar moeder. En daar straalt zoveel warmte vanaf dat je er even stil van wordt.

Thanks to Renee Koopman for the translation below!
Original folk from the Appalachian region seems to be completely “hot”. After Diana Jones and our own Inlaw Sisters, now Sarah McQuaid too gets her inspiration from this region. She happens to have a very good reason for that: she grew up in these remote hills [sorry, I’m afraid it was actually Chicago –S.McQ.] and learned the local folk songs as a young girl from her mother. Ma died a few years ago, and McQuaid keeps her memory alive with traditional songs like ‘Shady Grove’, ‘Wondrous Love’ and ‘In The Pines’. She does this in a fittingly understated manner, with sparse accompaniment of bass, violin and her own acoustic guitar. There is more than just the traditional songs; with ‘Only An Emotion’, the Ireland [England! –S.McQ.] based McQuaid sends a greeting to her mother halfway through the recording. And this song projects so much warmth that it makes you go quiet for a spell.