Johnny’s Garden - Theo Volk

February 2015 

Album review – Walking Into White (English translation follows Nederlands original). Walking Into White is wat mij betreft haar mooiste album tot dusver.” (Walking Into White is in my opinion her best album to date.)

http://www.johnnysgarden.nl/?q=content/sarah-mcquaid-walking-white

Sarah McQuaid: Walking Into White
(English translation appears below Nederlands original.)

Haar eerste drie albums werden geproduceerd door Gerry O’Beirne. De eerste twee verschenen al in de jaren negentig, nummer drie The Plum Tree And The Rose pas in 2012. Dat kwam doordat ze van 1994 tot 2007 in Ierland werkzaam was als muziekjournalist. Door familiale omstandigheden verhuisde ze in 2007 naar Cornwall. Daar pakte ze de draad van haar muziekcarrière weer op. Vooral The Plum Tree And The Rose kreeg zeer positieve kritieken. Ondanks dat besloot ze voor de nieuwe CD geen beroep meer te doen op Gerry O’Beirne.

Voor Walking Into White trok ze van Cornwall, Engeland naar het kleine plaatsje Cornwall in Amerika, waar haar neef Adam Pierce een studio heeft. Adam Pierce produceerde samen met zijn vriend Jeremy Backofen de plaat. Met het aanstellen van hen nam ze een risico, omdat beiden geen ervaring met folkartiesten hebben. De keuze viel op hen omdat Sarah nieuwe muzikale wegen wilde inslaan. De eerste drie albums waren prachtig, maar kennen niet al te veel dynamiek.

Drie songs op Walking Into White zijn gebaseerd op de serie kinderboeken getiteld ‘Swallows and Amazons,’ geschreven door Arthur Ransome. De boeken gaan over vakantie-avonturen van kinderen. Ooit las ze deze boeken voor aan haar eigen kinderen, Lily Jane en Eli. Direct in Low Winter Sun is de invloed van Adam en Jeremy duidelijk, een duidelijk andere sound, een gitaar die klinkt als een piano en het gebruik van een jaren tachtig synthesizer zorgen voor een bijzondere sfeer. Where The Wind Decides To Blow is een heerlijk ritmisch, ietwat heavy up-temponummer. Vooral het halverwege invallen van de drums is geweldig. The Tide is een prachtige ingetogen song die ze samen zingt met Adele Schulze. In de voortreffelijke instrumental I Am Grateful For What I Have wordt de klassieke gitaar subliem bespeeld door Dan Lippen. Net als in Solid Air op The Plum Tree And The Rose schittert in de titelsong een trompet, ditmaal bespeeld door Gareth Flowers.

Zeer bijzonder is Jackdaws Rising, oorspronkelijk een instrumental van de groep Brocc en getiteld ‘13 Moons.’ Sarah schreef er een tekst voor. De melodie is 4/4 maar de percussie is in 5/4! Meerstemmige vocalen worden begeleid door handgeklap en stampvoeten. Een ongelofelijk ingewikkeld nummer, dat bijna onmogelijk live te spelen is. Yellowstone is een prachtige, ingetogen song over haar zoon Eli. Het roept bij mij associaties op met ‘At Seventeen’ van Janis Ian. De klassieke gitaar doet hier Spaans aan. Het uptempo The Silver Lining was al bekend als single. Leave It For Another Day, voorzien van een verrukkelijke melodie, schreef ze samen met Gerry O’Beirne. Een lied dat geheel via e-mail tot stand is gekomen. Ze is terecht trots op het resultaat. De CD sluit af met twee covers. Canticle Of The Sun is gebaseerd op de zeer bekende hymne ‘Lasst uns Erfreuen’ uit 1623. De oorspronkelijke tekst is van Franciscus van Assisi en later aangepast door William Henry Draper. Afgesloten wordt met de Ewan MacColl evergreen The First Time Ever I Saw Your Face. Dit lied wilde ze al heel lang opnemen.

Het inslaan van nieuwe wegen is wonderwel geslaagd, met dank aan de producers met hun verfrissende kijk op het geheel. Graag wil ik ook nog melding maken van het even prachtige als informatieve tekstboekje dat bij dit album gevoegd is. Walking Into White is wat mij betreft haar mooiste album tot dusver.

Thanks to Danny Guinan for the translation below!
Her first three albums were produced by Gerry O’Beirne. The first two date from the 1990s, while number three, The Plum Tree And The Rose, was released in 2012. The long interval was mostly due to the fact that she was busy working as a music journalist in Ireland between 1994 and 2007. Family circumstances prompted her to move to Cornwall in 2007 and it was there that she decided to reignite her musical career. The Plum Tree And The Rose, in particular, earned very positive reviews. However, for her new CD she decided not to use Gerry O’Beirne as her producer.

To record Walking Into White she made the long journey from Cornwall, England to the village of Cornwall in America, where her cousin Adam Pierce owns a studio. Adam Pierce produced the album together with his friend Jeremy Backofen. She took a risk putting the production in their hands, given that neither of them had any experience working with folk artists. Sarah was keen, however, to change direction, musically speaking. Though the first three albums were excellent, they were a little lacking in terms of dynamics.

Three of the songs on Walking Into White are based on a series of children’s books entitled ‘Swallows and Amazons’, written by Arthur Ransome. The books relate the holiday adventures of a group of children, stories that she has read to her own children, Lily Jane and Eli. Adam and Jeremy’s contribution is immediately evident in Low Winter Sun, with its patently different sound, including a guitar that sounds like a piano and a 1980s synthesizer that creates a whole new atmosphere. Where The Wind Decides To Blow is a pleasantly rhythmic and heavier up-tempo number. The introduction of drums halfway into the song is particularly impressive. The Tide, a duet with Adele Schulz, is a beautifully subtle song. Dan Lippel contributes his superb classical guitar skills to the outstanding instrumental I Am Grateful For What I Have. And just as in Solid Air on The Plum Tree And The Rose, a trumpet features majestically on the title song of the album, this time played by Gareth Flowers.

Jackdaws Rising is an extraordinary track and owes its origins to the instrumental ‘13 Moons’ by the band Brocc. Sarah added her own lyrics. The melody is 4/4 but the percussion is in 5/4! The multi-layered vocals are accompanied by hand-clapping and foot stomping. An extremely complicated number that is probably near-impossible to reproduce live. Yellowstone is a beautiful and restrained song about her son, Eli. It immediately made me think of ‘At Seventeen’ by Janis Ian. The classical guitar has an unmistakably Spanish touch. The up-tempo The Silver Lining has already been released as a single. Sarah wrote Leave It For Another Day, with its delicious melody, together with Gerry O’Beirne, a feat they managed to achieve entirely by e-mail. She can be proud of the result. The CD finishes up with two covers. Canticle Of The Sun is based on the well-known hymn ‘Lasst uns Erfreuen’, which dates back to 1623. The original text is from the hand of Francis of Assisi and was adapted later on by William Henry Draper. The Ewan MacColl classic The First Time Ever I Saw Your Face is the last track on the album and a song she has been dying to record for years.

Her decision to follow a new musical path has proven a success, thanks in part to the producers’ refreshing approach. I must also mention the booklet, as beautiful as it is informative, that accompanies this CD. Walking Into White is in my opinion her best album to date.